Opus 100 is een groep van particulieren die het Emmy Verhey Festival een warm hart toedraagt. Jaarlijks doneren zij een bedrag aan de Stichting Emmy Verhey Festival. Deze donaties zijn zeer belangrijk en welkom.

Opus 100 leden genieten vervolgens van een aantal voordelen en blijven als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL49 RABO 011.59.28.529 t.n.v. Stichting Emmy Verhey Festival onder vermelding van 'Opus 100'.

Wilt u meer informatie over Opus 100 of wilt u zich aansluiten? Neemt u dan contact op met Mieke Tromp Meesters ().