Klik op afbeelding voor goede leesbaarheid.

De Stichting Emmy Verhey Festival is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor culturele instellingen hetgeen donaties aan het festival voor de donateur (mogelijk) fiscaal aantrekkelijk maakt.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel onbezoldigd.