Adres
Gasthuisstraat 34
5301 CC Zaltbommel

Per auto
Komend uit de richtingen Utrecht of 's Hertogenbosch over de A2 neemt u de afslag Zaltbommel en volgt u de richting Zaltbommel. U volgt de weg richting de opvallende witte watertoren. Na drie maal bij de rotondes rechtdoor te zijn gegaan komt u de eerste (vrije) parkeergelegenheid tegen aan uw linkerhand (Beersteeg, 6 minuten lopen naar de Gasthuiskapel). Direct na hotel Tivoli ligt aan de haven de volgende vrije parkeermogelijkheid (5 minuten lopen). Let op; het parkeerterrein van Albert Hein wordt 's avonds afgesloten. Als u de binnenstad inrijdt vind u gelegenheid tot betaald parkeren tijdens weekdagen van 9.00 tot 18.00 uur en op de (vrijdag)koopavonden tot 21.00 uur. Het is aan te raden buitenlangs te rijden, voorbij sociëteit de Verdraagzaamheid en aan het eind door de coupure in de kademuur te gaan (de uiterwaarden in). Daar vindt u twee vrije parkeergelegenheden (3 minuten lopen via de trap(pen).

Per spoor
De stoptrein van Utrecht naar ‘s Hertogenbosch v.v. stopt in Zaltbommel. Lopend naar de Gasthuis-kapel heeft u zeker 25 minuten nodig (richting centrum volgen).

Per taxi
Van Tuyl: 0418-514444
OV Taxiservice: 0900-9292 (70 ct/m)

Google Maps