Emmy Verhey, artistieke leiding
Henk Smit, voorzitter
Rob Metz, secretaris
Peter Leijs, penningmeester
Ad Hoevenaars, algemeen lid
Lisa Reinheimer, algemeen lid
Mieke Tromp Meesters, algemeen lid